Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178

Kopior av originalen i: Uppsala universitetsbibliotek: Handskrift S 40 och Nordiska Museets arkiv: Nm 25.365.

Nummer: 
74