Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771

08 blad. Fotokopia av original i Kungliga biblioteket, serie M 22: Tilas volym 94 "Topographiska samlingar öfver Sverige av Daniel Tilas till det stora verket Suecia antiqua et hodierna".

Nummer: 
26