Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen

Fotokopia av manuskript som behandlar kartläggningen av Örådalen och Stöttingslandet.

Nummer: 
61