Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976

Xeroxkopia av original hos Svenska Ambassaden i Peking.

Nummer: 
11