Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland

AIa:11, 1810-1815
AIa:12, 1815
AIa:13, 1816-1819
AIa:14, 1820-1822
AIa:15, 1823-1824
AIa:16, 1825-1827
AIa:17, 1828-1829
(Digitala kopior av original i Landsarkivet i Härnösand)

Nummer: 
121
Digital kopia finns: 
Ja