Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen

Minnen och intryck från min prästerliga verksamhet åren 1880-1934.

Kopia av original förvarat av Jarl Lundquist, Örnsköldsvik.

Nummer: 
91