Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914

2 volymer.
Papperskopior av original i Västerås stadsarkiv.

Nummer: 
36