Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929

Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929. (RA 420177.07) FI:1-18

Digitala kopior av original i Riksarkivet.

Nummer: 
138
Digital kopia finns: 
Ja