Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad

Inför arbetet med Nusvensk Ordbok. Fotokopia.

Nummer: 
52