RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861

RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861 jämte "Frivilliga Gåfvor till Nyckterhetens Befrämjande 1848 - 1859".

Fotokopior och mikrofilm av original i Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftssamlingen U 14b.

Nummer: 
97