Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836

Maskinavskrift av ett på det Silverstolpeska släktgodset Näs i Uppland förvarat original.

Nummer: 
9