Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898

Kommittén hade till uppgift att utarbeta förslag i fattiggårdsfrågan. Som underlag hade man inhämtat uppgifter om organiserandet av fattigvården i ett antal andra kommuner spridda över hela landet.
(Kopior av original i Skellefteå kommunalstämmas arkiv vol E1:4. Fattiggårdskommitténs handlingar 1894 - 1898)

Nummer: 
115