Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875

Soldatkontrakt för nr 119 och nr 121 (daterade den 6/2 1875), Grisbacka rote Lifkompaniet i Västerbottens regemente.

Kopia av original i KrA: Västerbottens regemente, Livkompaniet, ser. E II: vol 1.

Nummer: 
88