Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824)

Korta berättelser om observationer av en valfisk mellan Bremön och Gåsholmarna (1812) samt mellan Umeå och Holmön (1820). Ur vetenskapliga rön insända till Vetenskapsakademien 1820. Papperskopia av original i KVA: sekreterarens arkiv, kapsel 16.

Nummer: 
48