Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864

Kopior ur SCB:s arkiv,1:a avd-byrån för befolkningsstatistik.

Nummer: 
93