Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890

Utlendinger. Fotokopia av mikrofilm.
Placerad i forskarsalen.

Nummer: 
20