Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv

Saköreslängder 1890 ur AIA:30 och 1910 ur AIA:51
(Digitala kopior av original i Landsarkivet i Härnösand)

Nummer: 
120
Digital kopia finns: 
Ja