Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3...

Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3, Handskrifter i KB, del II v. s 2:2. Samlade av dåvarande kapellpredikanten i Norsjö Johan Anders Linder, på direkt uppmaning av Johan Wallman. Uppteckningarna från 1818.

Kopia av utskrift av Bengt Martinsson, Gällivare 1975.

Nummer: 
86