Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964

Kopior av dagboksblad avseende vattenmålen ang. Suorvas 1:a, 2:a, 3:e och 4:e reglering. D3/1919, D40/1937, D17/1943, A6/1953, A24/1964.

Original i Norrbygdens vattendomstols arkiv.

Nummer: 
94