Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905

Fotokopia av original i Luleå domkapitels arkiv, vol F VI: 24.

Nummer: 
60