Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten

Samling. Brev, fullmakter, kartor, rapporter, anteckningar om mera bemärkta officerare under finska krigen c 1770 - 1815. Xeroxkopia av original från Christineholms gård i Nyköping.

Nummer: 
17