Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i fallande ordning Avskrift
1 Gustavianska samlingen
2 Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript
3 Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
4 Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
5 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
6 Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
7 Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
8 Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
9 Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
10 Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
11 Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
12 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
13 Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784).
14 Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
15 Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
16 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
17 Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
18 Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
19 Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
20 Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
21 Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
22 Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652)
23 Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
24 Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
25 Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
26 Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
27 Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
28 Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
29 Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
30 Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937

Sidor