Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i fallande ordning Avskrift
31 Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
32 Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
33 Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
34 Rutviks byarkiv.
35 1671 års uppmätning av Lappmarken
36 Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
37 Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
38 Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
39 Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
40 Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
41 Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
42 Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
43 Kungl placater mm 1541 - 1649
44 Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
45 Våra förfäders Lif. Bondedagbok från Brattjärn/Holmsvattnet,Skellefteå, Lövånger, 1847 - 1891 efter Erik Pehrsson med famil
46 Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
47 Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
48 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824)
49 Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
50 Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
51 Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
52 Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
53 Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
54 Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
55 Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753)
56 Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
57 Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
58 Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
59 Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
60 Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905

Sidor