Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i fallande ordning Avskrift
61 Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
62 Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
63 Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
64 Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
65 Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
66 Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
67 Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
68 Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
69 Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
70 Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m...
71 Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
72 Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
73 Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
74 Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178
75 Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
76 Lannavaara-arkivet.
77 Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J.A.Linder åren 1835-1854
78 Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
79 Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
80 Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
81 Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
82 Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
83 Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
84 1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
85 Handlingar ang läseriet
86 Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3...
87 Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
88 Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
89 Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
90 Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen

Sidor