Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i stigande ordning Avskrift
114 Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns bykista av Erold Sandqvist
113 The Book of Jalãl and Jamãl
112 Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
111 Eddan av Snorre Sturlason
110 Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin
109 Topografiska kårens arkiv
108 Gävleborgs läns landskansli
107 Krigsarkivets kart- och ritningssamling
106 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
105 Södra Ångermanlands domsaga
104 1919 års lappkommitté
103 Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
102 Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
101 Svenska missionssällskapets arkiv
100 Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
99 Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
98 Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
97 RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
96 Kopior av konseljakter rörande samer
95 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
94 Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
93 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
92 Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
91 Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
90 Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
89 Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
88 Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
87 Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
86 Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3...
85 Handlingar ang läseriet

Sidor