Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i stigande ordning Avskrift
84 1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
83 Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
82 Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
81 Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
80 Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
79 Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
78 Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
77 Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J.A.Linder åren 1835-1854
76 Lannavaara-arkivet.
75 Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
74 Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178
73 Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
72 Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
71 Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
70 Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m...
69 Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
68 Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
67 Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
66 Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
65 Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
64 Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
63 Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
62 Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
61 Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
60 Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
59 Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
58 Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
57 Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
56 Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
55 Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753)

Sidor