Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i fallande ordning
35 1671 års uppmätning av Lappmarken
84 1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
104 1919 års lappkommitté
33 Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
140 Aktuellt och Landet runt, filminslag från UmUB 1968
77 Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J.A.Linder åren 1835-1854
100 Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
117 Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
102 Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
114 Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns bykista av Erold Sandqvist
80 Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
87 Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
42 Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
98 Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
22 Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652)
31 Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
58 Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
67 Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
50 Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
15 Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
132 Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
143 Diplomatarium Norrlandicum (L69:59)
111 Eddan av Snorre Sturlason
12 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
5 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
23 Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
40 Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
8 Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
27 Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
90 Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen

Sidor