Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i stigande ordning
47 Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
136 Kammarkollegiets arkiv
25 Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
28 Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
70 Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m...
10 Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
135 Historiska källor rörande samer
73 Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
78 Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
64 Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
13 Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784).
134 Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
85 Handlingar ang läseriet
142 Handelsräkningen 1964
108 Gävleborgs läns landskansli
68 Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
55 Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753)
1 Gustavianska samlingen
89 Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
49 Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
29 Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
62 Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
4 Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
118 Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv
90 Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
27 Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
8 Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
40 Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
23 Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
5 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund

Sidor