Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i stigande ordning
12 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
111 Eddan av Snorre Sturlason
143 Diplomatarium Norrlandicum (L69:59)
132 Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
15 Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
50 Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
67 Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
58 Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
31 Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
22 Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652)
98 Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
42 Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
87 Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
80 Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
114 Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns bykista av Erold Sandqvist
102 Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
117 Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
100 Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
77 Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J.A.Linder åren 1835-1854
140 Aktuellt och Landet runt, filminslag från UmUB 1968
33 Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
104 1919 års lappkommitté
84 1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
35 1671 års uppmätning av Lappmarken

Sidor