Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i fallande ordning
118 Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv
4 Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
62 Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
29 Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
49 Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
89 Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
1 Gustavianska samlingen
55 Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753)
68 Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
108 Gävleborgs läns landskansli
142 Handelsräkningen 1964
85 Handlingar ang läseriet
134 Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
13 Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784).
64 Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
78 Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
73 Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
135 Historiska källor rörande samer
10 Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
70 Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m...
28 Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
25 Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
136 Kammarkollegiets arkiv
47 Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
57 Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
139 Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län
63 Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
79 Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
14 Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
30 Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937

Sidor