Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i stigande ordning
16 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
48 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824)
6 Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
88 Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
51 Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
124 Skellefteå sockens arkiv
106 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
123 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
115 Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898
9 Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
44 Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
131 Sandåkerns Sportklubb
110 Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin
97 RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
34 Rutviks byarkiv.
75 Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
18 Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
129 Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
125 Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
24 Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
37 Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
95 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
99 Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
130 PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm.
127 Piteå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv
137 Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
41 Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
138 Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
36 Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
91 Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen

Sidor