Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i fallande ordning
53 Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
96 Kopior av konseljakter rörande samer
81 Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
107 Krigsarkivets kart- och ritningssamling
119 Krigshandlingar 1808-1809
43 Kungl placater mm 1541 - 1649
116 Kustbana genom Västerbottens län
66 Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
69 Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
56 Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
76 Lannavaara-arkivet.
39 Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
46 Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
74 Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178
26 Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
32 Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
61 Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
21 Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
11 Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
121 Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
38 Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
141 Magica incantatrix
92 Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
65 Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
91 Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
36 Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
138 Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
41 Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
137 Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
127 Piteå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv

Sidor