Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i stigande ordning
65 Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
92 Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
141 Magica incantatrix
38 Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
121 Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
11 Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
21 Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
61 Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
32 Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
26 Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
74 Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178
46 Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
39 Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
76 Lannavaara-arkivet.
56 Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
69 Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
66 Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
116 Kustbana genom Västerbottens län
43 Kungl placater mm 1541 - 1649
119 Krigshandlingar 1808-1809
107 Krigsarkivets kart- och ritningssamling
81 Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
96 Kopior av konseljakter rörande samer
53 Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
30 Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
14 Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
79 Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
63 Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
139 Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län
57 Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)

Sidor