Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i fallande ordning
130 PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm.
99 Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
95 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
37 Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
24 Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
125 Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
129 Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
18 Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
75 Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
34 Rutviks byarkiv.
97 RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
110 Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin
131 Sandåkerns Sportklubb
44 Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
9 Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
115 Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898
106 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
123 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
124 Skellefteå sockens arkiv
51 Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
88 Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
6 Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
48 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824)
16 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
2 Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript
3 Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
93 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
82 Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
54 Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
128 Svenska församlingens i Paris arkiv

Sidor