Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i stigande ordning Avskrift
24 Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
23 Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
22 Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652)
21 Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
20 Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
19 Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
18 Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
17 Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
16 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
15 Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
14 Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
13 Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784).
12 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
11 Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
10 Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
9 Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
8 Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
7 Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
6 Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
5 Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
4 Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
3 Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
2 Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript
1 Gustavianska samlingen

Sidor