Allmänna barnhuset 1798-1916 (Stockholm)

Allmänna barnhusets rullor 1798-1916, innehåller länkar till bilder ur rullorna och ett register med barnens namn, inskrivningsår och barnhusbarnsnummer.

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig