Arkivregister Stockholms Län

Här kan du söka information i arkiv med anknytning till Stockholms län. Endast arkiv som lämnats in till någon arkivinstitution redovisas.

Arbetet med ASL startade 1985 som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stadsarkiv och ett flertal andra institutioner: Riks- och Krigsarkiven, Företagsminnen, Landstingsarkivet och Norrtälje stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2003 övertogs ansvaret av Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL).

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig