De Svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek

Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige fram till 1540 finns samlade i diplomatariets register Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). Registret omfattar uppgifter om över 40.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personer, orter, datum och viktiga sakuppgifter. Dessutom är det möjligt att söka i samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1378), i sidoserien gällande åren 1401–1420 och stora delar av appendix-serien Acta Pontificum Svecica. I SDHK finner man alltid utförliga upplysningar om brevens källor och tradering, d.v.s. hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur.

Åtkomst: 
Internet - inloggning med Umu-id samt på Campus