Sjömanshusdatabas Sjöfolk

Sjömanshusdatabas - Sjöfolk är en forskningsdatabas med uppgifter om personer samt kommunikations- och förbindelsemönster. Källmaterialet utgörs av mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor från följande Sjömanshus: Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.

Utgivare: Riksarkivet/Arkion

Åtkomst: 
Forskningsarkivet - fritt tillgänglig