Folkräkningen 1890

En omfattande registrering av de svenska folkräkningarna pågår. I ett samarbete mellan ARKION (ingår nu i SVAR) och Forskningsarkivet har folkräkningen 1890 gjorts tillgänglig på Internet. Via denna webbplats finns Västerbottens,  Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län fritt tillgängliga.

Via SVAR:s hemsida återfinns hela folkräkningen 1880, 1890 och 1900, delar av åren 1860, 1870 och 1910 samt ytterligare material. (Användare inom Umeå universitet har via campusavtal åtkomst till hela detta material.)

Folkräkningen 1890 stängd! Se nyhet från 2017-10-11

Sök i Folkräkningen 1890