Kartor

Kartsamlingen vid Arkiv och specialsamlingar

Beståndet av historiska kartor vid Arkiv och specialsamlingar har delvis sitt ursprung i Umeå universitetsbiblioteks tidigare bestånd och delvis i egna förvärv via gåvor eller köp. Dessutom finns det en omfattande samling kartor i Gustaf Hallströms arkiv (Handskrift 7A). Länskartor Norrland redovisar läns- och församlingsgränser för norrlandslänen 1800 och 1900. Här kan du söka i kartsamlingarna.

Sök