Ålands och Åbo skärgård, 1897

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 56
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Kungl. Sjökarteverket
År: 
1897