Åre, 1903

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:2
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Rikets allmänna kartverk
År: 
1903