Beteckningssätten å de Svenska kartarbetena för skolornas behof

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 46
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Generalstaben, Dahlman, C. E.