Betesområden för svensk renskötsel 1973

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
3.3
Skala: 
1:1000.000
Upphovsman: 
Renbetesutredningen
År: 
1973