Bilaga till Kongl. Maj ts nådiga proposition angående stambanans genom öfre Norrland sträckning mellan Wännäs och Boden

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 27
Skala: 
1:100.000
Upphovsman: 
Generalstaben