Bilaga till Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående stambanans genom öfre Norrland sträckning mellan Wännäs och Boden

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
1.12
Skala: 
1:1.000.000