Carlstads höfdingedöme eller Wärmeland 1808

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
4.3
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Hällström, O. P.
År: 
1808