Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland efter den af landshöfdingen friherre P. A. ÖrnsköId år 1771 utgifne Charta Primary tabs

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
2.2
År: 
1797