Del av nordvästra Ryssland, 1941

Anm: Finsk karta.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:13
Skala: 
1:1.000.000
År: 
1941